‘Oranje Gebundeld’, een unieke voorstelling en net als de zon …
niet te missen !

 

'Oranje Gebundeld'

Mia Sneppe schrijft poëzie.
'Oranje’ is het vervolgverhaal op zes eerder geschreven dichtbundels.
Elk van hen draagt een kleur als titel, elk van deze kleuren refereert aan een gevoel, een fase in het leven van de dichteres.
Haar nieuwste poëtische bundel ‘Oranje’ wordt in deze verrassende voorstelling in het zonlicht gesteld.
“Oranje geboorte, oranje zon, oranje valkuil, oranje gif, oranje passie, oranje vriendin, oranje storm, oranje kracht !”  

Door Jo Gisekin, dichteres van een zeer rijk poëtisch oeuvre, heeft Mia Sneppe op vrij jonge leeftijd poëzie leren smaken. Haar werk opende voor Mia de deur naar de wereld van de dichtkunst. Vandaag opent Jo Gisekin het venster op het leven en het werk van Mia Sneppe.

 Het woord krijgt beeltenis door kunstenares Christine Steel, die ook de reeds eerder verschenen dichtbundels van Mia Sneppe illustreerde. In Mia’s leven neemt Christine een bijzondere plaats in, als stuwende kracht achter het uitgeven, als zielsmoeder.
De kunstwerken, die het decor vormen voor deze speciale voorstelling, zijn van haar hand.

 Jessie De Caluwe, alom bekend als mediafiguur op radio en tv, toonde ook al in haar eigen poëzieprogramma’s haar hart voor poëzie. Als geen ander heeft zij het talent om stem te geven aan het geschreven woord.
Doortastend en breekbaar kruipt Jessie in de huid van Mia’s gedichten en vertolkt die in warme kippenvelmomenten als streling voor het oor.

 Singer-songwriters Saskia Maeyaert en Hilde Van Laere, bezielers en boegbeelden van Brise l’Ame, gaven al eerder gestalte aan poëtische projecten waarin zij Mia’s poëzie op een heel eigen manier met klank en ritme verder inkleuren. Voor deze speciale gelegenheid brengen zij hun Brise l’Ame percussionist Frank Van Eycken mee. Samen met Jessie gaan zij op zoek naar een evenwicht tussen strelende melodieën en kristalheldere woorden.


Meer over
Mia Sneppe